Pazar Büyüme

Kar marjlarının daraldığı ve rekabetin arttığı pazarlarda, başarısı kanıtlanmış metodolojiler ve uygulamanın içinden gelen yönetim danışmanlarımız ile sürdürülebilir karlı büyümeyi yakalayabilirsiniz.

Sürdürülebilir karlı büyüme için ilham veren bir liderlik ve strateji, adanmış ve tutkulu bir ekip, iyi işleyen ve birbiriyle uyumlu iç süreçler, etkin bir organizasyonel yapı ve tüm bunları destekleyen pazar odaklı bir kültüre gereksinim duyulmaktadır.

Adisa olarak 20 yıldır yerel ve global düzeyde büyümek isteyen firmalara, ihtiyaç duydukları tüm bu çözümleri entegre bir şekilde sunarak, büyüme yolculuklarında yol arkadaşlığı yapmaktayız.

Adisa Sürdürülebilir Karlı Büyüme Modeli, dünyada başarısı kanıtlanmış metodolojileri ve uygulama araçlarını kullanır. Birçok sektörde bu çalışmaları yapmış ve sonuç almış, uygulamanın doğrudan içinde olan yönetim danışmanları ve eğitmenler ile projeler gerçekleştirilmektedir. Eğitim ve danışmanlık akışı müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek çalışanların içselleştirmesi sağlanır.

Büyüme uzmanlık alanındaki uygulamalarımız stratejik planlama, hedef yayılım, stratejik ve taktik pazarlama, kilit müşteri yönetimi, mavi okyanus stratejileri, müşteri deneyimi, müşteri segmentasyonu gelişim programları ve araştırma uygulamaları ile desteklenmektedir.

Organizasyon, Yönetim ve Kültür

Değişen ve farklılaşan dünyaya adapte olabilmek için; organizasyonu, süreçleri, yönetim pratiklerini, müşteri ve çalışan odaklı olarak sürekli değerlendirmek ve geliştirmek gerekir.

Bir kurum, etkin bir yönetim yapısı ve sağlıklı bir organizasyon ile sürdürülebilirliğini garanti altına alabilir. Adisa olarak bizler de, yerel ve global düzeyde büyümek isteyen firmaların, yönetim süreçlerinin geliştirlmesinde, strateji ve hedefler doğrultusunda organizasyonun güçlendirilmesine yönelik  projeleri hayata geçiriyoruz.

Bu çerçevede, şirket yönetimlerini etkin kılmak üzere yönetim mekanizmaları ve kontrol sistemlerinin kurulması, vizyon ve stratejiler doğrultusunda organizasyonun ve birimlerin yeniden tasarlanması ve optimum kadrolarının belirlenmesi, müşteriye sunulan değerden yola çıkarak kilit süreçlerin belirlenmesi, iş sonuçlarını iyileştirecek şekilde yeniden tasarlanıp devreye alınması, organizasyonun tüm unsurlarının yönbirliğini sağlamak üzere hedeflerin organizasyona yayılımının sağlanması ve  takip sistemlerinin kurulması, çalışmalarını uluslararası geçerliği kabul görmüş metod ve yöntemleri kullanarak, uygulamalı danışmanlık yaparak gerçekleştiriyoruz.

Çalışan Yönetimi ve Deneyimi

Adisa olarak İnsan Yönetimi konularında, insanı odağımızda tutarak, uygulamadan gelen tecrübelerimizi teori ile harmanlayıp şirketlere; kendi dinamizmleri  ile örtüşen, güven yaratan, sürdürülebilir  sistemler ve modeller tasarlıyoruz; tasarım yetkinliğimizi tüm süreç boyunca paylaşıp, devreye alma ve çalışanlarla iletişimini yönetmede de  yanınızda yer alıyoruz.

İnsan Yönetimi bir şemsiye yapı olarak değerlendirilmelidir. Bu yapının etkin işlemesini sağlayacak sistemler ve uygulamalar tasarlanırken, çalışan deneyimi  bakış açısıyla; kişilerin çalıştıkları yerlerde nasıl davrandıkları, hissettikleri, bağlılık sergiledikleri ve geliştiklerine ilişkin tüm bulgular ışığında süreçler yapılandırılmalı, uygulamaya alınmalı  ve iletişimi gerçekleştirilmelidir. Bu çerçeveden bakıldığında, insan yönetimi sorumlusu insan kaynakları birimleri olarak görülse de tüm yönetim ekiplerinin ve organizasyon birimlerinin önemli sorumluluklar üstlenmesi gerektiği sistemler ve uygulamalar bütünüdür.

Unutulmamalıdır ki; İnsan Yönetimi Sistemi, kurumların liderlerine bir kaldıraç etkisi sağlayarak kurumsal hedeflere ulaşmalarında yardımcı olur; burada en kritik olan ise çift elli/yönlü (ambidextrous) organizasyon yapısının benimsenmesi, sadece bugünün insan kaynağının yönetimi değil, geleceğin insan kaynağı yönetimini planlamak ve buna hazır olmaktır.

 

Liderlik ve Kişisel Gelişim

İçeriden dışarıya, bireyden gruba, gruptan şirket kültürüne yayılan bir değişim yaklaşımıyla, kurum içinde temel değerleri esas alan ve insana değer veren bir kültür yaratılmasına yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Bireylerin sahip oldukları iyi niyetleri iyi sonuçlara çevirmeleri için yardımcı oluyoruz. Asıl amacımız, bilgilenmeyi değil eyleme geçmeyi sağlamak, bunun için isteği, motivasyonu oluşturmaları için destek olmak. Henry Clausen’nin sözünü mesleki bir motto olarak alarak, «En iyi, kendileri de öğrenme sürecinde olan insanlardan öğrenilir», diyoruz.

Bir şirketin kültürü, tüm uygulamaları etkileyecek kadar davranışlar üzerinde etkilidir.

Dönüşüm çalışmalarında kültürün anlaşılması için, algıların olgularla biraraya getirilmesi, ölçülmesi ve geliştirilmesi istenen alanların önceliklendirilmesi özellikle strateji ve organizasyonun sağlıklı çalışması açısından önemlidir.

Bir kurumun kültürü ve yöneticilerin genel liderlik yaklaşımları, kültürün oluşturulması, yansıtılması ve çalışanların bağlılığını güçlendirmesi açısından en önemli konulardan biridir. Adisa olarak, kurumların gelecek vizyon ve stratejileri doğrultusundaki ihtiyaçlarını da dikkate alarak, Liderlik Gelişim Programları tasarlamakta ve uygulamaktayız.

İnanıyoruz ki, liderliğin kişilikle ilgili boyutu olduğu kadar, geliştirilebilen bir tarafı da vardır. Kültürü anlarken, geliştirirken ve ona liderlik ederken, çeşitlilikler ve farklılıkların yönetimine  izin veren bir tutumda liderliği ve kültürü zenginleştirir. Bu anlamda Adisa olarak, liderleri metodlar anlamında desteklemek, takım çantalarını zenginleştirmek ve aksiyona dönüşebilen eylemlerin sürdürülebilirliğini  sağlamak önceliğimizdir.

Liderlik ve Kültür yaklaşımımızla; ortak kültür ve ortak iletişim dilinin oluşturulması, ekip ruhu ve kimliğinin geliştirilmesi, şirket içi iletişimi güçlendirerek, şirkete bağlılığın artırılması, çalışanın motivasyonu ve iyi hissetme halinin geliştirilmesi, iş-özel hayat dengesinin desteklenmesini sağlıyor ve kurumları geleceğe hazırlayacak yetkinlikleri kazandırıyoruz.

Veri Analitiği ve Araştırma

Algılarla olguları birleştirmenin öneminin her geçen gün arttığı pazarlama ve çalışan yönetimi dünyasında analitik ve araştırma yöntemleri ile bütünsel çözümlere odaklanıyoruz. Algılarla beslenip, olguları ortaya koyup kalıcı dönüşüm deneyimleri tasarlıyoruz.

Verinin gerçek yol gösterici olduğu iş dünyasında güncel analitik ve araştırma çözümleri artık stratejik bakış açısının olmazsa olmaz bir parçası haline gelmiştir.  

AdisaPin olarak, Adisa Danışmanlık çatısı altındaki tüm uzmanlık alanları kapsamında Satış/Pazarlama Analitiği, İnsan Kaynakları Analitiği başta olmak üzere çalışan, müşteri/marka, iş ortakları (bayi, tedarikçi vb.) gibi birçok paydaş için analitik ve araştırma çözümleri üretiyoruz. 

Analitik teknikler (İstatistiksel Modeller, Makine Öğrenmesi vb.), kantitatif ve kalitatif araştırma yöntemlerini danışmanlarımızın uzmanlıkları ile ele alıp bizzat sorunların çözümüne yönelik geliştirmeler yapıyoruz.

Anıl, İstanbul Merkez ofisinde Adisa’nın kuruluşundan itibaren çalışmaktadır. Stres yönetimi, Psikodrama atölyeleri,duyg...
Aysun, Adisa Danışmanlık Ege Bölgesi İzmir ofisinde çalışmaktadır. 2021 yılında Adisa’ya katılmıştır. Adisa’dan önce,&nb...
Ayşe, Adisa Danışmanlık İstanbul ofisinde Finansal ve Stratejik Planlama alanında görev almaktadır. Adisa’ya 2022 yılınd...
Banu, Adisa Danışmanlık İstanbul Merkez ofisinde çalışmaktadır. Adisa’ya 2019 yılında katılarak müşteri ve çalışan hedef...
Barış, Adisa Danışmanlık Ege Bölgesi İzmir ofisinde çalışmaktadır. Adisa’ya 2018 yılında katılarak organizasyon tasarımı...
Büşra, Adisa Danışmanlık İstanbul Merkez ofisinde çalışmaktadır. Adisa’ya 2023 yılında katılarak Yönetim, Organizasyon v...
Cem, Adisa Danışmanlık Marmara Bölge Bursa ofisinde büyüme yönetim danışmanı olarak çalışmaktadır. Adisa’ya 2017 yılında...
Cemre, Adisa Danışmanlık Marmara Bölgesi Bursa ofisinde çalışmaktadır. 2021 yılında Adisa’ya katılmıştır. Mesleki hayat...
Çağla, Adisa Danışmanlık İstanbul Merkez ofisinde, Çalışan Deneyimi ve Yönetimi alanında yönetim danışmanı olarak çalışm...
Ece, İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümünde 2013 yılında lisans eğitimini tamamlamıştır. ...
Ece, Adisa Danışmanlık İstanbul Merkez ofisinde çalışmaktadır. Adisa’da 2019’dan bu yana  eğitmen ve gelişim danışm...
Emrah, Adisa Danışmanlık İstanbul Merkez ofisinde çalışmaktadır. Adisa’ya 2013 yılında katılmıştır. 2003 yılında Dokuz ...
Emre, Adisa Danışmanlık Ege Bölge İzmir ofisinde  çalışmaktadır. Adisa’ya 2015 yılında katılmıştır. Adisa’dan önce ...
Eray, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Profesyonel kariye...
Galip, Adisa Danışmanlık İstanbul ofisinde çalışmaktadır. Ortaöğretim ve lise hayatını Mersin'de tamamlamıştır. Yıldız T...
Gizem, Adisa Danışmanlık İstanbul Merkez ofisinde Eğitim Planlama ve Koordinasyon alanlarında çalışmaktadır. Adisa’ya 20...
Gökçe, Adisa Danışmanlık İzmir ofisinde çalışmaktadır. Adisa’ya 2020 yılında katılarak, yönetim danışmanlığı ve çalışan ...
Gülcan Adisa Danışmanlık İstanbul Merkez ofisinde çalışmaktadır. Adisa’ya 2017 Ocak ayında katılarak müşteri ilişkileri,...
Gülşen, Adisa Danışmanlık İstanbul Merkez ofisinde Pazar Araştırma Uzmanı olarak çalışmaktadır. Adisa’ya 2022 yılında ka...
Halil, Adisa Danışmanlık İstanbul Merkez ofisinde, Üretim/Verimlilik/Saha Operasyonları alanlarında yönetim danışmanı ol...
Cem, Adisa Danışmanlık İstanbul Merkez ofisinde, Pazar Büyüme alanında yönetim danışmanı olarak çalışmaktadır. Adisa’ya ...
1969 Manisa doğumlu olan Sn. Adanalı, Adisa Danışmanlık Geliştirme ve Bilgi Sistemleri kurucusudur. İlk ve ortaokulu Ma...
Kübra, Adisa Danışmanlık İstanbul Merkez ofisinde çalışmaktadır. Adisa’ya 2024 yılında katılarak, araştırma ve ista...
Mehmet Ali, Adisa Danışmanlık Ege Bölgesi İzmir ofisinde eğitmen ve yönetim danışmanı olarak çalışmaktadır. Adisa’ya 202...
Neslihan, Adisa Danışmanlık İstanbul Merkez ofisinde Organizasyon Geliştirme ve Çalışan Deneyimi alanlarında çalışmaktad...
Nil, Adisa Danışmanlık İstanbul Merkez ofisinde çalışmaktadır. Adisa’ya 2017 yılında katılmıştır. Adisa Gelişim Akademi...
Orçun, Adisa Danışmanlık İstanbul Merkez ofisinde çalışmaktadır. Adisa’ya 2020 yılında katılarak profesyonel çalışma hay...
Ömer, Adisa Danışmanlık Marmara Bölgesi Bursa ofisinde çalışmaktadır. Adisa’ya 2021 yılında katılarak, Norm Kadro Mavi Y...
Özgür, Adisa Danışmanlık İstanbul Merkez ofisinde dijital pazarlama ve görsel tasarım alanlarında çalışmaktadır. Ad...
Özlem,  2020 yılında Adisa’ya  katılmıştır. Öncesinde  otomotiv ve yan sanayi, enerji, kimya, tekstil sek...

ADİSA'dan

HrDergi Eğitimciler Zirvesi...

Daha Fazla

HrDergi Performans Yönetimi Zirvesi...

Daha Fazla

Adisa Strateji Çalıştayımızda tüm ekip birlikte çalıştık....

Daha Fazla

HrDergi Yetenek Yönetimi Zirvesi...

Daha Fazla

Yeni Nesil Sanayici Platformunda Eğitimler Başladı....

Daha Fazla

HrDergi Mavi Yakalılarda İK Yönetimi Zirvesi...

Daha Fazla

Adisa Doğa Buluşması Etkinliği...

Daha Fazla

ST Endüstri Radyo'nun Konuğu Hüseyin Adanalı...

Daha Fazla

TEGEP - ADİSA İşbirliği ile Bireysel Öğrenen Araştırması...

Daha Fazla

HR Dergi 4.Çalışan Deneyimi Zirvesinde, 12 oturum ve 17 konuşmacı ile 16-17 Mart...

Daha Fazla